Uitvaart overleden persoon

Indien u als nabestaande de uitvaart niet kan bekostigen, kunt u een aanvraag indienen bij het OCMW om de begrafeniskosten ten laste te nemen.

Het OCMW voert steeds een grondig onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de overleden persoon. Indien het OCMW de begrafenis organiseert, gebeurt dit sober, maar steeds met de nodige eerbied en volgens de regels van de welvoeglijkheid.