Dienst Thuiszorg zoekt schoonmakers

  • 9 november 2020

DIENST THUISZORG zoekt:

  • 2 deeltijdse schoonmakers met vervangingscontract voor snelle indiensttreding: minstens halftijds contract
  • Schoonmakers voor de aanleg van een werfreserve voor deeltijdse vervangingscontracten.

Klik hier voor meer info.