College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

Burgemeester Karin Derua

milieu, onderwijs, kerken & begraafplaatsen, personeel en brandweer

karin.derua@boortmeerbeek.be 

1e schepen Michel Baert

dierenwelzijn, afvalbeleid, landbouw, burgerlijke  stand, huisvesting,  vaderlandslievende verenigingen,   (algemene) veiligheid

michel.baert@boortmeerbeek.be

2e schepen Hans De Locht

financiën, ruimtelijke ordening, mobiliteit en participatie

hans.delocht@boortmeerbeek.be

3e schepen Annick DeKeyser

openbare werken, bibliotheek, toerisme, informatie, openbaarheid van bestuur

annick.dekeyser@boortmeerbeek.be

4e schepen Denis Bosny

senioren, jeugd, sport, cultuur en lokale economie

denis.bosny@boortmeerbeek.be

toegevoegd 5e schepen Remi Serranne                        

sociale zaken, evenementen, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen

remi.serranne@boortmeerbeek.be

algemeen directeur Johan Smits

johan.smits@boortmeerbeek.be