Budgetbeheer

Indien u moeilijkheden hebt om uw budget te beheren, kunt u in budgetbeheer komen.

Bij budgetbeheer:

  • opent de maatschappelijk werker een budgetbeheerrekening op uw naam (u hebt geen volmacht op deze rekening).
  • verricht de maatschappelijk werker in samenspraak met u de betalingen.
  • worden alle inkomsten op de budgetbeheerrekening gestort.
  • ontvangt u een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven op een aparte bankrekening; u beheert zelf uw huishoudgeld met de daaraan gekoppelde bankkaart.
  • tracht de maatschappelijk werker een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Budgetbeheer is steeds gebaseerd op uw vrijwillige medewerking.

Een budgetbeheer wordt steeds opgestart met een proefperiode van minimum 3 maanden en maximum 6 maanden.

Indien u schulden heeft, zal de maatschappelijk werker alle schuldeisers aanschrijven om een afbetalingsvoorstel te bekomen. Dat voorstel wordt eerst met u besproken. Wordt die regeling aanvaard, dan moet u zich strikt houden aan de afspraken, anders dreigt u het vertrouwen van de schuldeisers en personen te verliezen. Als er moeilijkheden zijn, moet u ons dat onmiddellijk melden. Hoe meer u ons vertelt, hoe beter wij u kunnen helpen.

Budgetbeheer is meestal het tijdelijk uit handen geven van uw geldbeheer. Het is een leerproces met de bedoeling dat u in de toekomst terug zelfstandig uw geldzaken kan regelen. U kan op het einde worden toegeleid naar diensten die u helpen om de overgang te vergemakkelijken.

Wenst u in budgetbeheer te komen, weet dan dat we werken met een wachtlijst. Indien u in aanmerking komt voor de opstart van budgetbeheer, neemt de maatschappelijk werker met u contact op.