Aanvraag studietoelage

U kunt bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst terecht om een aanvraag school- en studietoelage (kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs) in te dienen.

Voor meer informatie kunt u alvast terecht op de website van de dienst studietoelagen.